PRZEBIEG SPOTKANIA

  • spotkania trwać będą około godziny – nie więcej,
  • podczas spotkania każda z Nas zobowiązuje się do przekazania 100 złotych na kwartał (400 zł rocznie) gotówką lub poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek bankowy wybranej organizacji charytatywnej lub innego wybranego celu,
  • wszystkie wpłacone datki zostaną przekazane organizacjom charytatywnym działającym w obrębie miasta Poznań i jego okolic lub innego wybranego na spotkaniu celu,  
  • każda z Nas ma prawo do wspierania danej organizacji charytatywnej lub innego ważnego społecznie celu – dobrze byłoby przyjść na spotkanie z takim pomysłem, ale nie jest to warunek konieczny uczestniczenia w spotkaniu,
  • każdy z pomysłów związanych z akcją niesienia pomocy zostanie wrzucony do „skrzynki z pomysłami”, a następnie będą losowane trzy inicjatywny,
  • Wylosowana inicjatywa powinna zostać wówczas zaprezentowana przez daną kobietę w ciągu 5 minut. Ostateczny wybór organizacji charytatywnej lub innego wybranego na spotkaniu celu, zostanie poprzedzony głosowaniem tajnym na daną inicjatywę dobroczynną, społeczną,
  • jeśli zaistnieje tzw. natychmiastowe zapotrzebowanie na wsparcie danego celu, wówczas na spotkaniu będziemy rozpatrywały dany wniosek bez konieczności głosowania,
  • na kolejnym spotkaniu, kobieta której organizacja zdobyła większość głosów opowiada na co przeznaczono pieniądze i w jaki sposób pomogły organizacji.